SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
5
3
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Chín 2019 2:50:00 CH

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ giai đoạn 2010 – 2020

Ngày 14 tháng 9 năm 2019, tại tỉnh Bạc Liêu, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ giai đoạn 2010 – 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh thành và sở ban ngành, hợp tác xã nông nghiệp 19 tỉnh thành của 2 vùng.

Vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long gồm 19 tỉnh, thành phố; là 2 vùng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 2 vùng có tổng diện tích đất tự nhiên 62.964 km2, chiếm 19,3% và dân số 34,5 triệu người, chiếm 37,2% của cả nước; có 1.731 xã (chiếm 19,4% số xã cả nước); với địa hình tương đối bằng phẳng, vị trí thuận lợi, có các điều kiện và lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Vùng Đông Nam bộ là đầu tàu kinh tế năng động, đóng góp hơn 40% thu ngân sách và 45% GDP của cả nước; có nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ và doanh nghiệp có trình độ và kinh nghiệm quản lý, là thị trường tiêu thụ lớn và là cửa ngõ giao lưu với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các nước trong khu vực và thế giới. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều hệ thống sông ngòi, kênh rạch thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, thủy hải sản, với 1,5 triệu ha đất trồng lúa, giữ vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đóng góp 50% sản lượng lương thực, 90% sản lượng gạo xuất khẩu và 65% sản lượng thủy sản xuất khẩu của cả nước.

Ngày 05/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năm 2009 Ban Bí thư chọn 11 xã của cả nước xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Ngày 04/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh thành đến cơ sở 19 tỉnh thành của 2 vùng ban hành nhiều nghị quyết, quyết định triển khai Chương trình theo đặc thù của mỗi địa phương.

 

Sau hơn 9 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 2 vùng đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện. Tính đến tháng 8 năm 2019, cả 2 vùng có 874/1.731 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (cả nước có 4.522/8.902 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). Vùng Đông Nam bộ có 311/445 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17,16 tiêu chí/xã (cao hơn 1,9 tiêu chí so với bình quân chung của cả nước); tỉnh Đồng Nai là địa phương là địa phương đầu tiên trong vùng và cả nước đã công nhận 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 563/1.286 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,43 tiêu chí/xã (cao hơn 0,17 tiêu chí so với bình quân chung của cả nước). Cả 2 vùng có 30 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (cả nước có 89 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành); trong đó, vùng Đông Nam bộ có 18 đơn vị cấp huyện và vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 12 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành.

Tổng nguồn vốn đầu tư chương trình từ năm 2010 - 2019 khoảng 932.498 tỉ đồng (chiếm khoảng 40% cả nước). Trong đó vốn tín dụng khoảng 635.554 tỉ đồng (chiếm 68,1%), chủ yếu của doanh nghiệp và người dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối liên thông. Hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp và xây mới hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân. Vùng Đông Nam bộ có trên 40% diện tích cây trồng được áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm, cao nhất cả nước (bình quân cả nước chỉ đạt 17%). Nổi bật là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi khép kín, nông nghiệp ven đô quy mô lớn kết hợp du lịch sinh thái; chuyển dịch mạnh các cây, con hiệu quả kém hiệu quả sang cây, con có giá trị kinh tế cao như rau, hoa cây kiểng, cá cảnh, heo, bò sữa, thủy sản… góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp toàn vùng. Điển hình thành phố Hồ Chí Minh có đàn bò sữa trên 70.000 con, chiếm khoảng 24%, đứng đầu cả nước; tỉnh Đồng Nai có trên 2 triệu con heo, chiếm gần 8%, đứng đầu cả nước. Giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh bình quân năm 2018 đạt 502 triệu đồng/ha, gấp hơn 5 lần bình quân cả nước.

Cả 2 vùng có 604 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, với 496 sản phẩm; có 254 thương hiệu nông sản, 2.315 hợp tác xã nông nghiệp tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho hộ dân, 13/19 tỉnh thành xây dựng 369 sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn vùng Đông Nam bộ khoảng 51,26 triệu đồng/năm 2018 và vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 36,7 triệu đồng/năm 2018 (cả nước bình quân khoảng 35,88 triệu đồng/người/năm 2018). Khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn vùng Đông Nam bộ còn 1,57 lần và Đồng bằng sông Cửu Long còn 1,41 lần (cả nước còn 1,8 lần). Tỷ lệ hộ nghèo 2 vùng đều thấp hơn so cả nước, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều khu vực nông thôn vùng Đông Nam bộ còn khoảng 0,3% và vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 3,3%.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu các cấp các ngành thực hiện thực chất xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể” của Nghị quyết 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

 

Đ.K


Số lượt người xem: 39376    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm