SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
3
4
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng Ba 2019 8:55:00 SA

Năm 2019, phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, năm 2018 với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 02 năm 2019, cả nước có 4.144 xã/8.915 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 46,48%), tăng 306 xã so với cuối năm 2018; 03 địa phương có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đó là tỉnh Đồng Nai (133/133 xã), tỉnh Nam Định (193/193 xã) và thành phố Đà Nẵng (11/11 xã); bình quân cả nước đạt 14,61 tiêu chí/xã. Cả nước có 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 2.579 thôn, bản ấp (chiếm 3,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình năm 2018 của cả nước tăng khoảng 401.779 tỷ đồng (tăng khoảng 50% so với năm 2017); trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 52.490 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương là 8.719 tỷ đồng.

Kinh tế nông thôn có sự chuyển biến tích cực theo định hướng cơ cấu lại sản xuất. Các địa phương đã tập trung đầu tư và phát triển 21.000 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, hình thành một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa quy mô lớn, trong đó có 1.096 chuỗi nông sản an toàn. Khoảng 4.823 sản phẩm đặc sản, dịch vụ du lịch cấp xã, huyện có lợi thể là tiềm năng để phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, bảo tồn truyền thống văn hóa của từng vùng miền.

Các loại hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp, hiệu quả hơn. Kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn. Đến nay cả nước có khoảng 39 liên hiệp hợp tác nông nghiệp và 13.636 hợp tác xã nông nghiệp. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”,… tiếp tục phát huy được hiện quả, người dân đã hiểu rõ hơn về xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019, phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 70% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi tỉnh có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch 5 năm trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu của mình, tham mưu cấp ủy tập trung chỉ đạo chỉ tiêu nào chưa hoàn thành thì phải dồn lực vào để hoàn thành. Tất cả mục tiêu đến năm 2020 ở cấp huyện, cấp tỉnh thành rà soát lại hết để hoàn thành kể cả chỉ tiêu về số lượng, chất lượng trên tinh thần cao nhất. Đồng thời tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tại từng địa phương trong tháng 9 năm 2019 theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020./.

Đ.K

 


Số lượt người xem: 39188    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm