SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
4
8
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 Tháng Tư 2019 3:20:00 CH

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

1. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đến cuối năm 2015: Thành phố có 54/56 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (còn lại 2 xã: Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B – thuộc huyện Bình Chánh). 03/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (còn 02 huyện Bình Chánh và Cần Giờ). Ngay từ sau Hội nghị Tổng kết giai đoạn 2011 – 2015 (ngày 02 tháng 10 năm 2015) Thành ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Giai đoạn 2016-2020: Thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên điạ bàn Thành phố, căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2010 - 2015 và tình hình thực hiện tiêu chí, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố với 11 chỉ tiêu đặt ra cao hơn so với Bộ tiêu chí quốc gia. Nay là Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 có 8 tiêu chí có chỉ tiêu cao hơn so với Bộ tiêu chí của Trung ương và Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố.

- Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới đến 30/3/2019:

+ Bình quân mỗi xã đạt 16,4 tiêu chí (tăng 1 tiêu chí so với cuối năm 2018 là 15,4 tiêu chí).

+ Bình quân mỗi huyện đạt 5,8 tiêu chí (tăng 1,2 tiêu chí so với cuối năm 2018 là 4,6 tiêu chí/huyện).

2. Thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, nông thôn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực.

- Về tốc độ tăng trưởng: GRDP ngành nông lâm ngư nghiệp thành phố năm 2018 đạt 9.610 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,8%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố đề ra 5,8-6%.

- Về giá trị sản xuất: Năm 2018 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 21.402 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; giá trị bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 502 triệu đồng/ha/năm, tăng 11,5% so với năm 2017 và tăng 327,23% so với năm 2008 (117,5 triệu đồng/ha/năm).

- Năng suất lao động: Năng suất lao động năm 2008 đạt 29,4 triệu đồng/người, năm 2014 đạt 64,7 triệu đồng/người, năm 2017 đạt 84,9 triệu đồng/người.

- Thu nhập, đến cuối năm 2017 thu nhập của người dân vùng nông thôn thành phố là 49,18 triệu đồng triệu đồng/người/năm, tăng 212,65% so với năm 2008 - năm đầu tiên bắt đầu thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (15,73 triệu đồng/người/năm); đến cuối năm 2018 đạt 54,7 triệu đồng triệu đồng/người/năm. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp qua các năm: Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn thành phố bằng 55,5% so với thu nhập khu vực thành thị; đến năm 2010, bằng 66,5% và đến cuối năm 2016 bằng 71,9%.

- Giảm nghèo, đến nay số hộ nghèo tại khu vực nông thôn thành phố chỉ còn 2.154/352.176 hộ (chiếm tỷ lệ 0,61% trên tổng hộ dân tại 05 huyện). Hiện nay Thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

3. Chỉ tiêu và lộ trình đến năm 2020.

- Cấp xã:

+ Năm 2019: Phấn đấu có tổng cộng 42/56 xã đạt 19 tiêu chí (theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố) và 14 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí.

+ Năm 2020: 56/56 xã đạt 19 tiêu chí.

- Cấp huyện:

+ Năm 2019: 01/05 huyện đạt 09/09 tiêu chí (huyện Củ Chi).

+ Năm 2020: 05/05 huyện đạt 09/09 tiêu chí./.

Đ.K


Số lượt người xem: 40241    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm