SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
0
3
6
2
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 Tháng Bảy 2003 3:30:00 CH

Kế hoạch-phương hướng mục tiêu 2003 ngành thủy sản Tp. Hồ Chí Minh

-

   

I.  Phương hướng, nhiệm vụ :

 

Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo Nghị Quyết 09/2000/NQ-CP ngày 15/ 6/ 2000, Quyết định số 103 ngày 25/08/2001 của Chính Phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản; Các Thông tư hướng dẫn của Bộ Thủy sản, Chỉ đạo của TU, UBNDTp về các nội dung  tập trung phát triển thủy sản ở Tp trong đó tập trung chương trình giống, chương trình phát triển tôm càng xanh, tôm sú, cá điêu hồng, chế biến xuất khẩu thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá…Tập trung triển khai các đề án thủy lợi đồng bộ phục vụ nuôi tôm; đầu tư  máy móc công nghệ chế biến thủy sản chất lượng cao, đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo các qui định của Bộ Thủy sản đã ban hành.

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu 2003:

 

1. Tổng sản lượng : 59.000 tấn. Trong đó:

o        Khai thác: 26.000 tấn

o        Nuôi trồng : 33.000 tấn ( Tôm Sú : 4.800 tấn tăng hơn 2002 là 1000tấn)

            Phấn đấu tốc độ về gía trị khai thác và nuôi trồng thủy sản thành phố năm 2003 tăng hơn 10% so năm 2002

 

2. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản : 200 triệu USD

 

II.  Biện pháp thực hiện:

 

Tiếp tục tập trung triển khai các chương trình kinh tế trọng điểm của Chính Phủ, Bộ Thủy Sản : chương trình chế biến thủy sản, chương trình phát triển nuôi thủy sản, đặc biệt tập trung cho chương trình mục tiêu phát triển ngành thủy sản Thành phố đến năm 2010 theo chỉ đạo UBND TP cụ thể hóa đến năm 2005, tập trung:

 

1 Về khai thác hải sản:

 

Tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương, các ngành liên quan tập trung triển khai xây dựng cảng cá Mương chuối Huyện Nhà bè theo chỉ đạo.

 

2  Về nuôi trồng thủy sản:

 

o        Nước mặn: Tập trung xây dựng và hoàn thiện các trại giống đáp ứng phát triển nguồn giống tại chổ; khẩn trương xây dựng các dự án  đầu tư cơ sở hạ tầng ( thủy lợi, điện, giao thông cho vùng nuôi tập trung ); Phát triển nghề nuôi tôm sú ở Cần Giờ – Nhà Bè theo đúng qui hoạch đã được UBNDTP phê duyệt. Khẩn trương hoàn thành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là thủy lợi để phục vụ nuôi tôm sú hi65u qủa ở hai huyện Cần giờ, Nhà bè.

o        Tăng cường công tác quản lí, kiểm dịch và kiểm tra việc đăng ký sản xuất kinh doanh và nhập giống vào địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

o        Nước ngọt: Triển khai chương trình phát triển tôm càng xanh đến năm 2005 đã được UBND TP phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh phát triển cá điêu hồng tạo nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu.

o        Bằng nguồn vốn khuyến nông TP trong năm 2002 đầu tư một số trại sản xuất giống tôm càng xanh và tôm Sú qui mô nông hộ (huyện Củ Chi: 1 trại, quận 9: 1 trại, Cần Giờ: 1 trại )

 

3. Công tác quản lí giống, kiểm dịch- bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

o        Phối hợp chặc chẽ với địa phương nhất là hai huyện Cần giờ, Nhà bè tập trung cho việc tuyên tuyền, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành theo qui định quản lí giống đặc biệt giống tôm sú di nhập; khẩn trương thực hiện để đưa trạm kiểm dịch thủy sản Cần giờ đi vào hoạt động.

 

4  Về chế biến thủy sản:

 

o      Tiếp tục triển khai các qui định Tiêu chuẩn ngành về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo QĐ của Bộ Thủy sản.

o      Đẩy mạnh chế biến các mặt hàng thủy sản có giá trị gia tăng tăng kim ngạch xuất khẩu bằng việc triển khai chương trình chế biến xuất khẩu.

 

Phối hợp với các Sở-Ngành Thành phố tập trung chương trình phát triển ngành chế biến thủy sản Thành phố : đổi mới trang thiết bị, nâng cấp nhà máy, nghiên cứu mặt hàng mới phù hợp thị hiệu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu./.


Số lượt người xem: 3877    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm