SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
0
3
7
3
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23 Tháng Mười 2003 8:10:00 CH

Phương pháp điều tra diện tích, năng suất, sản lượng rau

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1027/CV-NN-KHTC, ngày 11/11/2002; Chi cục BVTV đã tổ chức điều tra thí điểm diện tích, năng suất sản lượng rau vụ hè thu năm 2003 tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả đã được Chi cục lưu ý như là giải pháp tạm thời để thống kê diện tích sản lượng rau tại thành phố phục vụ chương trình rau an toàn
 
   

Ngày 4 tháng 9 năm 2003, Bộ NN-PTNT đã ban hành quyết định 82/2003/QĐ/BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành “Quy định về công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng”. Trong đó hướng dẫn các phương pháp và chỉ tiêu điều tra thống kê diện tích, sinh vật hại cho các loại cây trồng tương đối cụ thể. Riêng cây rau thì còn quá chung chung bởi có nhiều chủng loại và sâu bệnh hại rất phức tạp, phương pháp phòng trị cho từng nhóm  rau cũng khác nhau hoàn toàn.

 

Trong xu thế sản xuất rau an toàn, công tác BVTV cũng phải được chú trọng. Trong đó, ngoài việc phải có phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại phù hợp cho từng nhóm mà còn phải hướng dẫn phòng trị kịp thời có hiệu quả đảm bảo an toàn cho tiêu dùng.

 

Để đánh giá ảnh hưởng của công tác BVTV đến năng suất sản lượng rau nói chung cần phải nắm được diện tích, hệ số quay vòng và năng suất từng vụ sản xuất cho từng chủng loại. Công việc tưởng đơn giản nhưng khi thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn do “cây rau” không phải chỉ là một cây rau mà là 20-30 loại rau được canh tác.

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1027/CV-NN-KHTC, ngày 11/11/2002; Chi cục BVTV đã tổ chức điều tra thí điểm diện tích, năng suất sản lượng rau vụ hè thu năm 2003 tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả đã được Chi cục lưu ý như là giải pháp tạm thời để thống kê diện tích sản lượng rau tại thành phố phục vụ chương trình rau an toàn  

 

I. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

 

Công tác điều tra được thực hiện trên đơn vị là xã, phường được tiến hành trong suốt vụ, bao gồm:

 

1. Thống kê diện tích trồng rau :

 

1.1.Diện tích canh tác:

Cộng tác viên BVTV xã phường thống kê diện tích có trồng rau trong vụ hè thu trên địa bàn phụ trách.

 

1.2. Diện tích gieo trồng:          

Tùy theo loại rau và thực tế quay vòng của mỗi loại rau mà tính diện tích gieo trồng bằng cách lấy diện tích canh tác nhân cho hệ số quay vòng trung bình của loại rau đó.

Các loại rau được phân thành các nhóm căn cứ theo thời gian sinh trưởng gần tương đương nhau (khác với phân nhóm theo điều tra sinh vật hại là phân theo nhóm họ của cây rau) như sau:

o        Nhóm rau ăn lá ngắn ngày: cải xanh, cải ngọt, cải trắng, cải thìa, xà lách......, rau dền, mồng tơi, tần ô, rau đay, rau muống......

o        Nhóm rau ăn bông, ăn lá dài ngày: Cải bắp, cải bông.

o        Nhóm rau ăn củ quả ngắn ngày: Đậu cô ve, đậu đũa, dưa leo, khổ qua, mướp, cải củ.

o        Nhóm rau ăn quả dài ngày: Bầu, bí, cà chua, cà  các loại, ớt. 

 

2. Gặt điểm năng suất, sản lượng rau:

 

- Đối với rau ăn lá ngắn ngày: Chọn ruộng đại diện trung bình của xã phường đã đến ngày thu hoạch, chọn khoảng 3 loại rau có diện tích cao nhất trong vụ, thu hoạch mỗi loại 3 điểm, mỗi điểm 1m2. Lấy năng suất bình quân của 3 loại rau là năng suất chung của nhóm.

- Đối với rau ăn bông, ăn lá dài ngày: Chọn ruộng đại diện trung bình của xã phường đã đến ngày thu hoạch, thu hoạch mỗi loại 3 điểm, mỗi điểm 1m2. Lấy năng suất bình quân là năng suất chung của nhóm.

- Đối với rau ăn củ quả: Thăm hỏi năng suất nông dân vào cuối vụ. Mỗi loại rau thăm hỏi ít nhất 3 hộ. Lấy số liệu trung bình.

Từ năng suất tính ra sản lượng tất cả các loại rau trong vụ của xã phường bằng cách lấy diện tích gieo trồng cả vụ nhân cho năng suất đã điều tra.

 

3: Thăm hỏi nông dân:

 

Vào cuối vụ CBKT Trạm và cộng tác viên đi thăm hỏi để nhận xét và đánh giá tình hình sản xuất trong vụ, chọn nông dân đại diện để thăm hỏi theo biểu mẫu đã soạn trước. Số phiếu thăm hỏi đối với phường xã có diện tích dưới 100 ha: 3 phiếu, từ 100 – 200 ha: 6 phiếu, trên 200 ha: 9 phiếu. Tổng hợp các phiếu để có nhận định chung của vụ.

 

II. KẾT QUẢ THÍ ĐIỂM ĐIỀU TRA

 

1. Diện tích, năng suất và sản lượng rau vụ Hè Thu 2003 toàn Thành phố là:

 

 -       Diện tích canh tác     : 1.638,95 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 3.189 ha

-       Năng suất bình quân  : 21,03 tấn/ha

-       Sản lượng                 : 67.074,7 tấn

 

Trong đó:

 

* Nhóm rau ăn lá ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác      : 953,65 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 2.380,63 ha

-       Năng suất bình quân  : 20,97 tấn/ha

-       Sản lượng                 : 49.933,54 tấn

               

                * Nhóm rau ăn lá dài ngày:

-       Diện tích canh tác      : 11,7 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 13 ha

-       Năng suất bình quân  : 14,7 tấn/ha

-       Sản lượng                 : 216 tấn

                 

                * Nhóm rau ăn củ quả ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác      : 456,9 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 568,8 ha

-       Năng suất bình quân  : 20,42 tấn/ha

-       Sản lượng                : 11.616,65 tấn

               

                * Nhóm rau ăn củ quả dài ngày:

-       Diện tích canh tác      : 216,7 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 227,2 ha

-       Năng suất bình quân  : 23,36 tấn/ha

-       Sản lượng                : 5.308,5 tấn

 

2. Diện tích, năng suất và sản lượng rau vụ Hè Thu 2003 theo từng quận huyện như sau:

 

Diện tích, năng suất và sản lượng rau vụ Hè Thu 2003 của Quận Thủ Đức:

 

Chỉ canh tác nhóm rau ăn lá ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác      : 279,2 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 698 ha

-       Năng suất bình quân  : 23,64 tấn/ha

-       Sản lượng                : 16.505,7 tấn

 

Diện tích, năng suất và sản lượng rau vụ Hè Thu 2003 của Quận 2:

 

Chỉ canh tác nhóm rau ăn lá ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác      : 22 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 55 ha

-       Năng suất bình quân  : 22,66 tấn/ha

-       Sản lượng                : 1.246,74 tấn

 

Diện tích,  năng suất  và sản lượng rau vụ Hè Thu 2003 của Quận 9:

 

Chỉ canh tác nhóm rau ăn lá ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác     : 66,85 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 167,13 ha

-       Năng suất bình quân  : 19,38 tấn/ha

-       Sản lượng                : 3.239,63 tấn

 

Diện tích,  năng suất và sản lượng  rau vụ Hè Thu 2003 của Quận 12:

 

Chỉ canh tác nhóm rau ăn lá ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác        : 212,5 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 454 ha

-       Năng suất bình quân  : 18,24 tấn/ha

-       Sản lượng                      : 8.276,74 tấn

 

Diện tích, năng suất và sản lượng rau vụ Hè Thu 2003 của Huyện Hóc Môn:

 

Nhóm rau ăn lá ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác      : 69 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 138 ha

-       Năng suất bình quân  : 19,44 tấn/ha

-       Sản lượng                : 2.683,4 tấn

 

Nhóm rau ăn củ quả ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác     : 101 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 101 ha

-       Năng suất bình quân  : 19,10 tấn/ha

-       Sản lượng                : 1.930 tấn

 

Nhóm rau ăn củ quả dài ngày:

-       Diện tích canh tác      : 20 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 20 ha

-       Năng suất bình quân  : 17,17 tấn/ha

-       Sản lượng                : 343,5 tấn

 

Diện tích, năng suất và sản lượng rau vụ Hè Thu 2003 của Huyện Bình chánh:

 

Nhóm rau ăn lá ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác      : 235,5 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 637,8 ha

-       Năng suất bình quân  : 22,5 tấn/ha

-       Sản lượng                : 14.365,4 tấn

 

Nhóm rau ăn củ quả ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác      : 88 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 118,5 ha

-       Năng suất bình quân  : 20,3 tấn/ha

-       Sản lượng                : 2.407,65 tấn

 

Nhóm rau ăn củ quả dài ngày:

-       Diện tích canh tác      : 49,2 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 49,2 ha

-       Năng suất bình quân  : 24,4 tấn/ha

-       Sản lượng                : 1.202 tấn

 

Diện tích,  năng suất và sản lượng rau vụ Hè Thu 2003 của Huyện Củ Chi:

 

Nhóm rau ăn lá ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác     : 68,6 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 230,7 ha

-       Năng suất bình quân  : 15,67 tấn/ha

-       Sản lượng                : 3.616 tấn

 

Nhóm rau ăn lá dài ngày:

-       Diện tích canh tác     : 11,7 ha

-       Diện tích gieo trồng   : 13 ha

-       Năng suất bình quân  : 16,6 tấn/ha

-       Sản lượng                : 216 tấn

 

Nhóm rau ăn củ quả ngắn ngày:

-       Diện tích canh tác      : 267,9 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 349,3 ha

-       Năng suất bình quân  : 20,8 tấn/ha

-       Sản lượng                : 7.279 tấn

 

Nhóm rau ăn củ quả dài ngày:

-       Diện tích canh tác      : 147,5 ha

-       Diện tích gieo trồng    : 158 ha

-       Năng suất bình quân  : 23,8 tấn/ha 

-       Sản lượng                : 3.763 tấn

 

Báo cáo thống kê diện tích canh tác, diện tích gieo trồng, năng suất bình quân và sản lượng của từng phường xã của các quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận trong bản đính kèm.

 

III. KẾT LUẬN

 

1/ Cần xác định tỉ lệ diện tích canh tác của từng vụ để trên cơ sở đó tính tổng diện tích cho cả năm và cho từng khu vực hệ sinh thái.

 

2/ Trong thống kê diện tích nên tính diện tích canh tác của từng loại nhóm rau nhân cho hệ số trung bình vòng quay gieo trồng của từng vụ. Tổng hợp nhiều nhóm rau thành diện tích gieo trồng của vụ.

 

3/ Trên cơ sở của 3 vụ, tính bình quân hệ số quay vòng cả năm cho một đơn vị diện tích canh tác để xác lập diện tích gieo trồng cho từng vùng sản xuất rau.

 

4/ Qua phiếu thăm hỏi sẽ phân tích trình độ sử dụng thuốc BVTV trong dân để có cở sở đầu tư khuyến nông BVTV. 


Số lượt người xem: 15680    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm